Vi heier fram små og mellomstore bedrifter

LEDIGE STILLINGER

 

Spire Finans gir små og mellomstore bedrifter mer og bedre tilgang på kapital. Slik bidrar vi til vekst i norsk næringsliv og færre forspilte muligheter.

Det er for tiden ingen ledige stillinger.