Til hovedinnhold arrow-right arrow-left arrow-down arrow-up linkedin file-o file-pdf-o angle-down angle-up angle-right angle-left twitter facebook paper-plane google-plus

Behandling av kundeklager

Selv om Spire Finans har som mål å ha fornøyde kunder, kan det oppstå forhold som gjør at kunder ikke er tilfreds. Dersom det er tilfelle, ønsker vi å høre fra deg. Kontaktinformasjon:

Trondheim
SpareBank 1 SMN Spire Finans
Dronningens gate 7
7011 Trondheim

Alternativt kan du også ta kontakt med din kontaktperson i banken. Dersom du etter avklaring med banken velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på anvist klageskjema. Skjemaet finner du på våre nettsider eller du kan få det tilsendt per post og e-post.

Klager som gjelder produkter som er formidlet på vegne av andre, vil bli henvist til det selskap som er ansvarlig for produktet.

Du vil motta en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt angivelse av forventet behandlingstid. Debank vil gi det et skriftlig begrunnet svar på klagen. 

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken og du har fremmet klagen som forbruker, kan du ta kontakt med Finansklagenemda.

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Tlf.: 23 13 19 60

http://www.finkn.no/

Dersom du skulle oppleve at klager i forbindelse med behandling av dine personopplysninger ikke fører frem i banken, kan du også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets nettsider.

Klageskjema