Til hovedinnhold arrow-right arrow-left arrow-down arrow-up linkedin file-o file-pdf-o angle-down angle-up angle-right angle-left twitter facebook paper-plane google-plus
Illustrasjonsbilde av dataskjerm med grafer og notatblokk.

Kassekreditt eller fakturasalg?

Det finnes andre løsninger enn kassekreditt

Hva er forskjellen på kassekreditt og fakturasalg? Og hva passer best for din bedrift når du trenger penger på konto?

Kassekreditt er ofte det første mange bedriftsledere tenker på når de skal finansiere bedriften. Det gir mulighet til å trekke over driftskontoen når kontoen er tom. Kassekreditt er et innarbeidet begrep selv om rammekreditt, driftskreditt eller kontokreditt forklarer bedre hva kreditten faktisk er.

Ofte når vi får spørsmål om kassekreditt, er et annet finansieringsalternativ mer egnet for å bedre likviditeten på kort sikt. Fakturasalg er en god kandidat. Og noen skal fortsatt ha kassekreditt som sin kortsiktige driftsfinansiering.

Kassekreditt og fakturasalg

Kassekreditt gir deg inntil 40 % finansieringsgrad av dine utestående kundefordringer. Banken tar da ofte pant i alle bedriftens eiendeler, såkalt krysspant. Kassekreditt er en god løsning for bedrifter som har en høy andel private kunder, har en stabil omsetning uten for store svingninger og for bedrifter som fakturerer sine kunder på forskudd.

Fakturasalg, eller fakturakjøp, vil si at du selger dine utestående fakturaer til Spire Finans. Vi kjøper fakturaene dine, gir deg 97-99 % finansieringsgrad for de utestående fakturaene du selger og overtar risikoen for at kunden din betaler. Du får penger på konto på kort tid – og bedre betalingsevne.

Hva passer best for din bedrift?

I Spire Finans er vi opptatt av å finne de beste løsningene for kundene våre. Disse løsningene finner vi i dialog med kunden. Ofte kan en kombinasjon av finansieringsløsninger være det beste.

Ta kontakt med oss for å få råd om hva som kan passe for din bedrift.

FAQ

Hva koster fakturasalg?

Fakturasalg prises som en provisjon. Provisjonen utgjør en prosentsats av beløpet på fakturaen. Pris varierer fra kunde til kunde, og er basert på kredittiden som er gitt på fakturaen (det er høyere kostnad forbundet med å selge en faktura med 120 dagers kredittid, enn en faktura med 14 dagers kredittid), din bedrifts risikoprofil og risikoen vi vurderer knyttet til den bedriften som skal betale fakturaen.

Ved fakturasalg tar Spire Finans over risikoen for at din kunde betaler fakturaen, så lenge du har levert det du skal i henhold til avtalen mellom deg og din kunde.

Eksempel:
Kredittid gitt fra deg til din kunde: 30 dager
Provisjonskostnad fakturasalg: 2,5 %
Fakturaens beløp: 100.000

Provisjonskostnaden blir da 2.500 for 30 dagers kredittid. Du vil få kr 97.500 utbetalt på dag 1 i stedet for at du venter på de 100.000 i 1 måned. I tillegg har du overført risikoen for manglende betaling fra din bedrift til Spire Finans.

Hva vil mine kunder tenke om de får vite at jeg bruker fakturasalg?

Noen av kundene dine vil trolig ikke kjenne til fakturasalg som finansieringsløsning. Du bør ta en prat med dem om dette før du setter avtalen med oss i Spire Finans i gang for fullt. De fleste av våre kunder og kunders kunder, opplever dette som en helt ryddig prosess.

Med en stadig økende bruk av outsourcing av tjenester er veldig mange bedrifter vant til å forholde seg til at det er skille mellom den som fakturerer for varen eller tjenesten og den som krever inn pengene. I mange tilfeller oppleves dette som et svært profesjonelt skille hvor man kan konsentrere energien i kunde-/leverandørforholdet om det sentrale i dette forholdet, og ikke oppfølging av betalingstransaksjonene.

Hvordan ser fakturaen ut?

Fakturaen din er i utgangspunktet uendret, med unntak av to elementer. Spire Finans skifter ut ditt kontonummer med vårt siden din kunde skal betale inn til vårt kontonummer. Du har jo allerede fått pengene dine fra oss. I tillegg setter vi inn en kort tekst som informerer din kunde om at fakturaen må betales til oss i Spire Finans, og ikke til det kontonummeret kunden vanligvis betaler til når det er du som fakturerer. Selve utseendet på fakturaen følger det designet du ønsker å ha på dine utgående fakturaer.

Bedre likviditet. På dine premisser.

Det er ikke noe som struper en bedrift mer nådeløst enn utfordringer med likviditeten. Anstrengt likviditet tar oppmerksomhet, energi og fokus. Det er derfor vi har valgt å fokusere på løsninger som er enkle å ta i bruk. Og som raskt gir bedre likviditet uten å legge noen begrensninger på den daglige driften.

Det begynner der. Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for din bedrift.

Kontakt oss