Til hovedinnhold arrow-right arrow-left arrow-down arrow-up linkedin file-o file-pdf-o angle-down angle-up angle-right angle-left twitter facebook paper-plane google-plus
Menn på byggeplass, blå himmel og kraner

– Vi gjør det vi kan for å finne løsninger.

– Aldri gå tom for cash!

Her er våre beste råd til bedrifter som sliter med likviditeten.

– Første bud er å ha tilgang på nok cash. Det er ingen bedrifter som går konkurs som følge av negative resultater og negativ egenkapital alene, sier leder for marked og forretningsutvikling i Spire Finans, Ole Anders Hindberg.

Han har jobbet i bank i en årrekke og sett hvor skoen ofte trykker hos de mindre bedriftene. Og selv om han er klar på at små og mellomstore bedrifter ikke er én, homogen gruppe med like behov, ser han også at det er noen utfordringer som går igjen.

– Har du utfordringer med likviditeten er det første steget alltid å sikre bedriften nok penger til at du har handlingsrom. Uten penger har du ikke mulighet til å gjøre de endringene du trenger for å øke likviditeten og lønnsomheten på lang sikt. Aldri gå tom for cash!

Har du bedre likviditet enn du tror?

Les mer om fakturasalg.

Vil helst si ja

En del bedriftsledere ikke har nok kunnskap om hvilke verktøy og løsninger som er tilgjengelige for dem – utover den tradisjonelle kassekreditten.

– Jeg leser ofte om bedrifter som har gått konkurs, hvor daglig leder uttaler at de har «prøvd alt» for å finne en løsning før konkursen ble et faktum. Til nå har jeg til gode å finne en eneste av disse i Spire Finans sitt system. Da har de heller ikke prøvd alt, påpeker han.

For når tradisjonelle banker sier nei, strekker Spire Finans seg langt for å kunne si ja. Hver gang.

– Nå er det heller ingen garanti for at vi finner løsninger, men det du skal være sikker på er at vi gjør det vi kan for å få det til, sier Hindberg.

Bedre likviditet enn du tror

Helt konkret hjelper Spire Finans kundene sine med å hente ut verdiene som ligger i fordringsmassen sin. Verdier som ofte kan drøye med å komme inn på konto på grunn av lange kredittider.

– Mange har bedre likviditet enn de tror. Jobben vår er å sørge for at våre kunder ikke går tom for cash. Det gjør vi ved å profesjonalisere innkrevingen av penger og implementere gode økonomiske rutiner som har langsiktig effekt.

Det siste gjør Spire Finans sammen med sin samarbeidspartner Azets. Og det å ha et godt og tett samarbeid med egen regnskapsfører er også et av de viktigste rådene Kirknes gir til bedrifter som sliter økonomisk.

– Sørg for å knytte sterke relasjoner til regnskapsføreren din. Bruk aktører som Azets, som er langt fremme teknologisk og digitalt, slik at du sørger for at regnskapet ditt er oppdatert og tilgjengelig for deg som styringsdata. Beslutninger basert på gammel informasjon, gir ofte ikke et godt utgangspunkt for å gjøre de riktige grepene, understreker Hindberg.

Du er ikke alene

Et siste råd, som kanskje er det som sitter lengst inne for mange å ta til seg, er å tørre å be om hjelp. Da kan det være greit på huske på at du ikke er alene. Det er mange bedrifter som sliter med likviditetsproblemer, og som dermed ikke har handlingsrom til å gjøre de endringene som er nødvendige.

– Det er ingen skam i det, og jeg garanterer at vi har sett det meste fra før. Det som skiller klinten fra hveten er om man tør innrømme at man har en krise, og da tar de nødvendige grepene. Så tør å ta den telefonen, så skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe, avslutter Hindberg.

Hva kan vi gjøre for din bedrift?

Kontakt oss