I februar slår vi oss sammen med vårt søsterselskap, SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Det betyr nye ressurser og muligheter til å fortsette med å gjøre det som vi er best på – å bidra til bedre likviditet for små og mellomstore bedrifter, raskt og enkelt.

Andreas Eieland, administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Midt-Norge, mener at det er et stort potensial for synergi mellom de to selskapene.

Sammenslåingen er et viktig steg for å kunne gripe nye markedsmuligheter, dra fullt nytte av potensialet i begge selskaper og distribusjonskraften i eierbankene. For kundene i SMB-segmentet vil dette bety et mer helhetlig og koordinert kundetilbud, sier han.

Gjennom sammenslåingen er vi trygge på at vi utnytter vårt fulle potensial i fellesskap, til det beste for våre kunder. For å lykkes med dette skal vi nå optimalisere organiseringen vår og samlokaliseres som ett selskap, sier Camilla Sagmo Voje, administrerende direktør i Spire Finans.

For våre kunder betyr dette at vårt nye navn blir SpareBank 1 Finans Midt-Norge, og at vår nye drakt blir blå. Kundeportalen og våre tjenester vil fortsette å fungere akkurat slik som før. På sikt vil vi i fellesskap styrke tilbudet til våre kunder. Vi vil kunne tilby flere og bedre produkter, skreddersydde for å hjelpe små og mellomstore bedrifter til vekst og utvikling.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Kontaktpersoner

Camilla Sagmo Voje
Administrerende direktør
SpareBank 1 Spire Finans AS
csv@spirefinans.no

Andreas Eieland
Administrerende direktør
SpareBank 1 Finans Midt-Norge
andreas.eieland@sb1finans.no