Vi er på oppløpssiden av annerledesåret 2020. Året som for mange har vært en berg- og dalbane, og som mange kanskje ser frem til å legge bak seg. En god start på det nye året er avhengig av en god avslutning på det forrige.

For deg som bedriftseier betyr en god avslutning at du tar deg tid til å rydde opp og lukke gamle kunde- og leverandørposter, slik at du slipper å ta med deg disse inn i det nye året. På den måten starter du det nye regnskapsåret med blanke ark.

Hvilket år hører en inntekt eller kostnad til?

Det er nå det er viktig å holde tungen rett i munnen. Det er nemlig fakturadatoen som avgjør hvilket regnskapsår en faktura hører til, ikke forfallsdatoen. For eksempel, en faktura sendt 21. desember 2020 med forfallsdato 4. januar 2021, tilhører regnskapsåret 2020.

Hva gjør jeg med utestående fordringer på slutten av året?
Forfalte kundefordringer kan som regel skyldes to forhold fra kundens side, manglende betalingsevne eller manglende betalingsvilje. Ved førstnevnte bør du vurdere om kundens situasjon er så prekær at du er best tjent med å avskrive kravet som tap, fremfor å ta det med deg inn i det nye året. Ved manglende betalingsvilje må du ta kontakt med kunden din for å få avklart hvorfor fakturaen ikke har blitt betalt og hvordan dere best kan løse dette.

Bruk fakturasalg
Du kan selge dine utestående fordringer til oss og på den måten få lukket postene før årets slutt. Samtidig frigjør du kapital og styrker bedriftens kredittverdighet for regnskapsåret 2020. Når du bruker fakturasalg vil Spire Finans alltid ta seg av betalingsoppfølgningen dersom det skulle være nødvendig.

Årshjulet 2021 for små og mellomstore bedrifter

Årshjulet 2021 for små og mellomstore bedrifter

Få full oversikt til enhver tid med vårt årshjul for små og mellomstore bedrifter Nytt år, blanke ark og nye tidsfrister fra Skatteetaten. Med årshjulet vårt for små og mellomstore bedrifter får du til enhver tid full oversikt over hvilke innleverings- og...