For å få bedre kontroll over bedriftens økonomi er ofte et likviditetsbudsjett riktig sted å starte.

Et likviditetsbudsjett gir deg enkelt og greit oversikten over bedriftens pengestrøm, altså alle planlagte inn- og utbetalinger i en fremtidig periode. På den måten kan du fortløpende se om bedriften har nok penger på bok til å betale kommende utgifter. Med andre ord, et likviditetsbudsjett handler om å kunne forutse hvor mye penger som kommer inn og hvor mye som går ut.

Likviditetsbudsjettet må ikke forveksles med en kontantstrømoppstilling eller et driftsbudsjett. Førstnevnte er en oppstilling over inn- og utbetalinger fra tidligere perioder, ikke for fremtidige perioder slik som med likviditetsbudsjettet. Driftsbudsjettet derimot viser forskjellen mellom bedriftens inntekter og kostnader, uavhengig av selve pengestrømmen. På den måten gir driftsbudsjettet kun en indikasjon på om bedriften vil gå med overskudd eller underskudd i en gitt periode.

Hvorfor bør du bruke et likviditetsbudsjett?

Grunnen til at vi alltid anbefaler våre kunder å sette opp et likviditetsbudsjett er fordi dette budsjettet tar hensyn til når selve inn- og utbetalingene finner sted, ikke når de regnskapsføres slik som i driftsbudsjettet. På den måten kan du til enhver tid se om du har nok penger til å betale kommende utgifter på et gitt tidspunkt i fremtiden. Dette er svært nyttig av flere årsaker. Først og fremst kan du bedre forutse om det vil komme perioder hvor pengene ikke strekker til. Da kan du være føre var og iverksette nødvendige tiltak allerede før problemene oppstår:

  • Er det kostnader som kan kuttes for en periode?
  • Er det planlagte innkjøp som kan utsettes?
  • Kan du redusere kredittiden til kundene dine?
  • Vil det komme perioder med behov for ekstra finansiering?

Kom i gang med likviditetsbudsjett

I utgangspunktet er det svært enkelt å komme i gang med et likviditetsbudsjett. Du lister opp kommende inn- og utbetalinger, og ser hvor mye du sitter igjen med. Dersom du allerede har utarbeidet et driftsbudsjett, har du mye av grunnlaget du trenger der. En god tommelfingerregel er å alltid justere ned forventningene til inntekt dersom du er usikker. På den måten gjenspeiler budsjettet ditt et realistisk bilde på hvor mye penger du faktisk har for å betale utgiftene dine.

Våre fem tips for å komme i gang

  • Bruk tidligere perioder som utgangspunkt dersom du synes det er vanskelig å estimere inn- og utbetalinger.
  • Inntekter skal føres på det tidspunktet du forventer å motta pengene, ikke på det tidspunktet hvor salget ble gjort.
  • Utgifter skal føres på det tidspunktet de skal betales, ikke når de oppstår.
  • Både inngående og utgående moms skal med i budsjettet. Da har du et grunnlag for å se hvor mye moms du skal betale ved hver termin.
  • Husk å få med planlagte innkjøp, investeringer og eventuelle lån i budsjettet.

 

Ta grep og kom i gang med vår gratis mal for likviditetsbudsjett!