Hva er egentlig forskjellen på factoring og fakturasalg? Og hva passer best for din bedrift når du trenger penger på konto?

Riktig valg av bedriftsfinansiering er avgjørende for bedrifter som har ambisjoner om å vokse eller som av ulike årsaker trenger penger på bok, altså styrket likviditet.

Fordringsfinansiering er et godt alternativ som passer for bedrifter som ønsker å styrke sin likviditet på kort sikt. Det vil si at du kan hente ut verdien som ligger i bedriftens fordringsmasse. I fordringsmassen ligger det nemlig ofte penger som drøyer med å komme inn på konto på grunn av lang tid til forfallsdato.

De to mest vanlige løsningene for fordringsfinansinering heter factoring og fakturasalg. Det er som regel din situasjon som avgjør hvilken løsning som passer best for din bedrift. For noen bedrifter kan også en kombinasjon av disse være den riktige løsningen.

Factoring

Factoring betyr at du låner penger av en finansieringsinstitusjon med sikkerhet i kundefordringene dine. Med andre ord så låner du penger basert på fakturaer som du har sendt til kundene dine. Lånet ditt vil deretter nulles ut etter hvert som fakturaene blir betalt av dine  kunder.

Denne løsningen kan betraktes som en salgs outsourcing hvor du setter bort hele administrasjonen av fakturahåndtering til en ekstern leverandør. På den måten kan du frigjøre tid og personalressurser.

Verdt å merke seg er at med factoring er det du selv som sitter med fakturaens kredittrisiko dersom kunden din av ulike årsaker ikke skulle betale for seg. Det finnes ulike måter å prise factoring på. Det vanligste er en kombinasjon av fakturagebyr, rammeprovisjon og løpende renter.

Fakturasalg

Fakturasalg vil si at du selger din utgående faktura til Spire Finans som så tar over fakturakravet. Du vil da umiddelbart få utbetalt fakturaens totale beløp minus en provisjonsprosent, helt uavhengig av fakturaens forfallsdato.

Med fakturasalg bestemmer du selv hvilke fakturaer du ønsker å selge og når du ønsker å selge de. På den måten er fakturasalg en mer fleksibel løsning som ikke innebærer at du må sette bort administrasjonen av selve fakturahåndtering. Når du selger en faktura, tar Spire Finans over innkrevingen og kredittrisikoen.

Fakturasalg prises som en prosentprovisjon av det totale fakturabeløpet, vanligvis rundt 2,5%. Det vil si at du får utbetalt 97,5% av fakturert beløp umiddelbart etter at du har solgt en faktura.

Summa summarum

Med factoring oppnår du en belåning på 80-90% av alle kundefordringene dine, samtidig som du får satt bort administrasjonen av hele din fakturahåndtering. Derfor egner factoring seg godt for bedrifter som befinner seg i en stabil fase og som fakturerer regelmessig igjennom året.

Sammenliknet med factoring, er fakturasalg en mindre forpliktende og mer fleksibel løsning. Du får en finansiering på opptil 99% av fakturaens totale beløp, samtidig som du kun betaler når du bruker løsningen. Fakturasalg egner seg godt for bedrifter som forholder seg til en mer uforutsigbar virkelighet, som opplever svingende inntekter og som i perioder ønsker å styrke sin likviditet.

Hvilken løsning passer best for deg?

I Spire Finans er vi opptatt av å finne de beste løsningene for kundene våre. Disse løsningene finner vi i dialog med kunden. Vi har valgt å fokusere på løsninger som er enkle å ta i bruk, og som raskt gir bedre likviditet uten å legge noen begrensninger på den daglige driften.

 

Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for din bedrift. Det begynner der.