Likviditet er det samme som betalingsevnen til bedriften din. Likviditet er «penger på bok». God likviditet oppnår du ved å forstå inn- og utbetalingene i bedriften din, det som vi også kaller for kontantstrøm. Du trenger tilstrekkelig, og riktig, informasjon om økonomien.

Likviditeten i bedriften, altså tilgangen til penger, gir ikke nødvendigvis et bilde av lønnsomheten din på kort sikt. Men god likviditet henger ofte sammen med god lønnsomhet på lang sikt.

5 tips til hvordan du kan forbedre lønnsomheten og likviditeten

1) Gå igjennom alle avtaler med leverandørene dine

 • Kan du få økt kredittid på det du skal betale til leverandørene dine?
 • Får du rabatter om du betaler raskere enn det leverandørene dine krever?
 • Har leverandørene dine bonusordninger til lojale kunder?
 • Kan bedriften melde seg inn i et større innkjøpssamarbeid som medfører volumrabatter på for eksempel drivstoff, kontorartikler, arbeidsklær eller forsikring?
 • Sørg for å ha klare avtaler med leverandørene dine knyttet til fakturering og leveranser.

2) Gå igjennom faktureringsrutinene dine

 • Det viktigste er at du har gode rutiner og gode avtaler med kundene dine. Ideelt sett bør du fakturere for de varene eller tjenestene du leverer så raskt du kan etter leveransen.
 • Hvor lang kredittid gir du kundene dine? Differensierer du mellom ulike kunder, eller får alle lik kredittid? Kort kredittid er bra for likviditeten og lønnsomheten til bedriften din. Les mer om hvordan du kan redusere kredittiden ved hjelp av løsningen fakturasalg.
 • Hvordan følger du opp fakturaene? Sender du purring når forfallsdato er passert? Sender du krav til inkasso om pengene ikke kommer? Du trenger ikke være banken til kundene dine. Du har lov til å ta forsinkelsesrente om kundene dine ikke betaler til riktig tid. Det finnes mange gode verktøy for å følge opp fakturaene til bedriften din. Du kan også sette bort denne prosessen til oss.

3) Økonomisk helsesjekk

 • Gjør bedriften din det bedre eller dårligere enn andre sammenlignbare bedrifter?
 • Hvordan er historikken i bedriften din? Ser du noen trender eller en utvikling som gjør at du kan planlegge fremtiden bedre? Det kan for eksempel være sesongvariasjoner som gjentar seg hvert år, og da trenger ikke disse periodene å komme like overraskende på hvert år.
 • Forstå kontantstrømmen din, og lær deg å bruke balansen til å øke forståelsen.

4) Regnskap, resultatbudsjett og likviditetsbudsjett

 • Planlegg fremtiden. Bruk budsjettet aktivt til å planlegge de periodene som kommer. Ha en plan A, men gjerne også en plan B og C om det ikke er mulig å gjennomføre plan A.
 • Ha et realtidsoppdatert regnskap og kryssjekk regnskapet ditt med planen din – altså budsjettet. Er du i rute, eller har det oppstått negative avvik? Hvordan håndterer du avvikene?
 • Etabler et likviditetsbudsjett. Det er ofte helt avgjørende at du har en oversikt over når du forventer å betale penger ut, og når du forventer å få penger inn på konto.

5) Frigjør tid til å øke salget

 • Lag en oversikt over hvilke nye kunder du ønsker deg. Jobb målrettet med å komme i posisjon ovenfor disse kundene.
 • Mersalg til eksisterende kunder er smart. Følg opp forrige leveranse og hør om de kan ha behov for flere av produktene eller tjenestene du tilbyr. Kunder som kjøper flere varer eller tjenester på ett sted, er ofte mer fornøyd enn andre kunder.
 • Etabler et CRM-system slik at du har oversikt over kundene dine, hvilke behov de har og dialogen du fører med dem. Om bedriften er representert i flere sosiale medier, har egen hjemmeside, e-post og telefon, kan samme kunde treffe bedriften din i flere kanaler. Velg derfor et CRM-system som kan fungere på tvers av de ulike kanalene.
 • Vær nysgjerrig på digital markedsføring og hvordan dette kan øke oppmerksomheten rundt bedriften din. De aller fleste kjøpsprosesser foregår i første omgang digitalt, og du må rett og slett være til stede i digitale kanaler med relevant og tillitsskapende innhold.

Selv om dårlig likviditet i en kortere periode ikke trenger å bety at bedriften din går dårlig, henger ofte god likviditet sammen med god lønnsomhet på lang sikt.

 

Bedre likviditet. På dine premisser.

Det er ikke noe som struper en bedrift mer nådeløst enn utfordringer med likviditeten. Anstrengt likviditet tar oppmerksomhet, energi og fokus. Det er derfor vi har valgt å fokusere på løsninger som er enkle å ta i bruk. Og som raskt gir bedre likviditet uten å legge noen begrensninger på den daglige driften. Det begynner der.

Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for din bedrift.